Alle berichten van boeghulp

Hotel en Cafe de Paris weer bijgeschoold

Ook de mensen van Hotel en le Cafe de Paris in Apeldoorn zijn weer opgeleid voor hun BHV. Ditmaal door een sessie van 2 dagdelen, verzorgd door 2 verschillende docenten. Waarbij gedurende een dagdeel gewerkt is aan is stukje Risico Bewustwording en ontruiming. Leer je eigen werkplek kennen en weet wat je moet doen bij een ontruiming. Tijdens het 2e dagdeel zijn de deelnemers aan de slag geweest met AED en reanimatie en een aantal andere relevante medische onderwerpen. Kortom, het was een leuke, leerzame en nuttige lesdag!

Afleveren AED bij Verseput

Ook Administratiekantoor Verseput in Apeldoorn is sinds kort voorzien van een AED. Jaarlijks leiden we de mensen daar ook op voor reanimatie en het gebruik van dit nuttige apparaat. Een duidelijk signaal van het bedrijf dat veiligheid van klant en medewerker hoog in het vaandel. Ook voor Verseput geldt: een kleine investering kan levens redden!

Eerste hulpverlening voor greenkeepers

Op Golfclub Amelisweerd hebben we een training eerstehulp verzorgd, specifiek voor de greenkeepers. Waar lopen zij met de dagelijkse werkzaamheden tegenaan. En op welke manier  moet je dan handelen als er iets verkeerd gaat. Een leuke en leerzame training, waarbij weer is aangetoond dat er behoefte is aan maatwerk!

Met een drukke eerste week van januari, zijn we het nieuwe  seizoen vroeg begonnen dit jaar.  Een aantal BHV trainingen bij vestigingen van grootgrutter Albert Heijn en ook een mooi training op maat bij Diaconie Protestante Gemeente in Apeldoorn.

1 Loket functie

Steeds vaker krijgen wij vragen, aanverwant aan onze trainingen. Zo verzorgen wij AED trainingen bij Goudappel Coffeng. En mogen wij nu ook een groot aantal verbandkoffers en accessiores voor hun AED apparaten gaan leveren!

Levering AED apparaten bij Grouwstra Auto’s

Vandaag met de aflevering van 2 Defibtech Lifeline AED apparaten bij de vestigingen van Grouwstra Auto’s in Deventer. Edwin Grouwstra, eigenaar van Grouwstra Auto’s B.V. , geeft hiermee een mooi signaal af naar werknemers en klanten van het bedrijf. Zijn motivatie: ik wil als bedrijf niet afhankelijk zijn van een ander, als bij ons de inzet van een AED noodzakelijk is.

Wat ons betreft een mooi voorbeeld van goed  ondernemerschap !