Trainingen Voedselbank

Ondernemen is je aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Een mooi voorbeeld is de BHV training die we zullen gaan verzorgen bij de Voedselbank in Deventer. Nu al zijn we bezig om te kijken hoe we minimaal 2 meter afstand tussen de deelnemers kunnen waarborgen. En hoe we afspraken maken op het gebied van hygiëne. Bijvoorbeeld voor het onderdeel AED en reanimatie door onze docent Hans. En maakt onze docent Tjerk  nu al een plan hoe hij straks met groepjes van 2 of 3 deelnemers een rondgang gaat maken in het pand voor het onderdeel risicobewustwording: ken je werkomgeving!!

Wanneer we deze training weer mogen gaan verzorgen, dat weten we nog niet. Wel dat deze helemaal afgestemd zal zijn op de nieuwe situatie en op de wensen en situatie bij de Voedselbank.