Levering AED apparaten bij Grouwstra Auto’s

Vandaag met de aflevering van 2 Defibtech Lifeline AED apparaten bij de vestigingen van Grouwstra Auto’s in Deventer. Edwin Grouwstra, eigenaar van Grouwstra Auto’s B.V. , geeft hiermee een mooi signaal af naar werknemers en klanten van het bedrijf. Zijn motivatie: ik wil als bedrijf niet afhankelijk zijn van een ander, als bij ons de inzet van een AED noodzakelijk is.

Wat ons betreft een mooi voorbeeld van goed  ondernemerschap !