Voorjaarscyclus Konnected afgerond

Een groot pand, veel medewerkers én zeer uiteenlopende werkzaamheden. Dat vraagt om een goed georganiseerde BHV.  Konnected heeft een team van 27 collega’s die zich inzetten als BHV’er. Allen worden jaarlijks opgeleid om te kunnen handelen bij een calamiteit.

De afgelopen weken hebben zij hun kennis opgefrist tijdens de halfjaarlijkse cursus. Binnenkort gaan we aan de slag met een leuk lesprogramma voor het najaar.