Hotel en Cafe de Paris weer bijgeschoold

Ook de mensen van Hotel en le Cafe de Paris in Apeldoorn zijn weer opgeleid voor hun BHV. Ditmaal door een sessie van 2 dagdelen, verzorgd door 2 verschillende docenten. Waarbij gedurende een dagdeel gewerkt is aan is stukje Risico Bewustwording en ontruiming. Leer je eigen werkplek kennen en weet wat je moet doen bij een ontruiming. Tijdens het 2e dagdeel zijn de deelnemers aan de slag geweest met AED en reanimatie en een aantal andere relevante medische onderwerpen. Kortom, het was een leuke, leerzame en nuttige lesdag!