AVG

 

Zoals u ongetwijfeld weet, is de nieuwe privacywetgeving met ingang van 25 mei 2018 ingegaan. Als bedrijf werken wij uitsluitend met bedrijven en organisaties als opdrachtgever.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens. Van onze opdrachtgevers ontvangen wij, indien zij dat wenselijk achten, presentielijsten met daarop naam en voorletter van de deelnemers.  Na afloop van de training sturen wij deze afgetekend naar opdrachtgever.

Eventueel uitgegeven certificaten voorzien wij van naam en voorletter. Na afloop van de training verstrekken wij deze aan de deelnemers. Duplicaat certificaten worden door ons niet gearchiveerd.

Deelnemers wordt na afloop van iedere training gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.  Dit gebeurt anoniem of met invulling van een voor en/of achternaam. Deze formulieren worden vrijblijvend ingevuld door de deelnemer.

Op onze website of Facebook pagina plaatsen wij af en toe foto’s van onze activiteiten. In het kader van de nieuwe  privacywet markeren wij hierbij in berichten na 25 mei 2018 het gezicht van personen, niet zijnde onze medewerkers, om gezichtsherkenning tegen te gaan.

Directie Boeg Opleidingen