Levering AED bij Memoriaal

Weer bij een bedrijf in Deventer mee mogen helpen aan de veiligheid op de werkplek. In dit geval door het leveren van een AED. Op de foto directeur Arnoud Dukkerhof van dit mooie Deventer bedrijf!